Hösten 2006 o våren 2007 timrade Tommy ett vindskydd tillsammans med scouter från Backa. Under totalt 5 helger timrades o sattes vindskyddet upp. Det står nu vid Backas utflyktsstuga i Horred.

Våren 2009 har Tommy börjat timra på ett nytt projekt. Detta för att uppehålla kunskapen och för att det är roligt.

knuttimring