Möbelrestaurering

Tommy restaurerar gamla möbler, dvs. återställer möblerna till funtionsdugligt skick med ursprungliga metoder, så långt som möjligt. Allt efter överrenskommelse med kunden.

Möbelrestaureraren arbetar med att bevara och vårda antika möbler och träföremål. Kunskapen om hur och varför föremålen bryts ned och hur man bromsar upp nedbrytningsprocesser utan att ta bort föremålens kulturhistoriska värden är centrala kunskaper. Stor vikt läggs vid att inte mer än nödvändrigt påverka möbelns patina, dvs de åldersförändringar som under åren skapat möbelns karaktär genom solljus, daglig användning o naturligt slitage.

Tommy har en gedigen utbildning från Tibro hantverkscenter och stor erfarenhet.